Home

Netweaving

En introduktion av Sören Söderqvist i ”NetWeaving” – en vidareutveckling av de sedan länge använda metoderna för nätverkande (networking).

Nätverkande* + NetWeaving**
för fler och bättre affärsrelationer

NetWeaving innebär att bygga upp och höja sin medvetenhet om vilka personer, resurser och tjänster som finns i det egna personliga registret. Du lyssnar efter möjligheter att stödja, matcha och kombinera resurser.

Många undersökningar har entydigt visat att det största tillväxthindret för många mindre och mellanstora verksamheter är svårigheten att hitta rätt samarbetspartners. Med ökat medvetande om ditt eget agerande och engagemang för ditt personliga register kan du hjälpa andra till bra kontakter och samarbeten.

Den gyllene regeln säger att: -du ska göra för andra som du själv vill att andra ska göra för dig. Det innebär ju faktiskt att du inte har något emot att någon ger något tillbaka till dig och möjligheterna är mycket stora för att alla parter ska vinna!

* Det är win-win för de personer eller företag som får kontakt med varandra!

** Det är win för den ”NetWeaver” som sammanför personer och företag med varandra!

** Det är win för den organisation eller företag som stödjer och ger support till sina anställda att använda konceptet ”NetWeaving” genom att det ger så många positiva kontakter!

Random Testimonial